Skärmavbild 2014-10-22 kl. 08.41.50

Hunter Mabon, professor emeritus vid Stockholms universitet, har kallats nestor inom testning i arbetslivet. Nu utkommer hans klassiker Arbetspsykologisk testning i ny reviderad upplaga. Assessiobloggen har intervjuat honom om nyheterna i boken, trender i branschen och chefers skepsis mot test. I dag publicerar vi första delen av två.

Hunter Mabon är förutom professor emeritus också en av Assessios ägare. Sedan många år utgör hans bok Arbetspsykologisk testning standardverket för de som ägnar sig åt testning i arbetslivet. Nu har en ny upplaga med 250 nya vetenskapliga referenser landat i bokhandeln. Hunter Mabon själv konstaterar att tiden går fort och att det hunnit hända mycket sedan den förra upplagan kom 2002. 

– Kanske insåg jag inte hur mycket som faktiskt hänt förrän jag verkligen började arbeta med den nya upplagan. Det finns frågor där man tror att alla är överens, med det kommer hela tiden nya vinklingar, perspektiv och forskningsfynd. Faktum är att ledande psykologer och psykometriker fortfarande har olika uppfattningar i många helt centrala frågeställningar.

I den nya upplagan har kapitlet om testteori utökats.

– I förra upplagan skrev jag bara om klassisk testteori, men nu har Item Response Theory vunnit så mycket mark att det var dags att reda ut det, berättar Hunter Mabon. Det är en helt annan ansats, och när jag väl började sätta mig in i den märkte jag att det fanns flera missförstånd om teorin. I boken har jag försökt beskriva den enkelt men inte förenklat.

En annan nyhet är ett helt nytt kapitel om sociala medier.

– I dag talas det mycket om att sociala medier håller på att ta över som den viktigaste plattformen för rekrytering – men det är en sanning med modifikation, framhåller Hunter Mabon. Det är selektiv information som presenteras på sociala medier, och dessutom finns en rad etiska frågor. Om jag som arbetsgivare ser på Facebook att en kandidat dricker för mycket på olika fester, ska jag ta hänsyn till den informationen? Frågor som denna är långt ifrån lösta.

Den nya upplagan avhandlar den senaste forskningen på många klassiska områden, som begåvning, personlighet, anställningsintervjun och metaanalyser. Situationsbedömning är ett ämne som växt och får därför en egen rubrik. En hel del utrymme ägnas också åt den kontroversiella frågan om ipsativa och normativa test.

– Där är det tvister hela vägen, konstaterar Hunter Mabon. Det finns aktörer som hävdar att psykometrin utvecklats så mycket att man visst kan använda ipsativa test för urval. Andra, som professor Lennart Sjöberg, framhåller att man inte kan trolla med knäna: Oavsett teknik så är ipsativa svar alltid ipsativa svar. I boken har jag försökt redovisa vad man kan och inte kan göra med olika typer av data.

Något som gör boken unik är att Hunter Mabon går igenom samtliga testgranskningsrapporter från DNV (Den Norske Veritas) och STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

– Assessio och även konkurrenterna ställde upp och tillgängliggjorde granskningarna. Det var bara en rapport jag inte fick tag på. Alla test som har granskats redovisas i boken, och jag har försökt göra det på ett objektivt sätt. Generellt kan man konstatera att det har skett klara förbättringar på senare år vad gäller de stora testföretagens verktyg. Det är också värt att notera att av de 20 test som DNV eller STP granskat och som ”godkänts” på ett eller annat sätt är nio Assessios, och det bör vi vara stolta över.

Nästa vecka får du läsa andra delen av intervjun med Hunter Mabon, där han bland annat ger sin syn på varför psykometrisk testning inte slagit igenom bredare och vad som kommer att hända i branschen under det kommande decenniet.

 

Nu finns tredje reviderade upplagan av Hunter Mabons standardverk Arbetspsykologisk testning att köpa. För bästa pris, beställ den via oss på Assessio: 450 SEK + moms (6%), ord. pris 609 SEK. Är du student får du dessutom 40 % rabatt! Beställ på order@assessio.se.