Minska ledarskapsgapet – förebygg urspårning

Av |mars 14th, 2016|

Skärmavbild 2014-11-12 kl. 08.40.19

Att hitta kompetenta och motiverade individer till kritiska ledarroller har blivit en allt större utmaning för företagen. Men ett ytterligare skäl till ledarskapsgapet är att en stor del av de som faktiskt befordras till dessa […]

MBTI steg III – ett coachingredskap för den enskilde individen

Av |mars 11th, 2016|

Du som är bekant med Myers Briggs typinstrument känner till att det finns två versioner av utvecklingsverktyget: MBTI steg I och MBTI steg II. Men kände du till att det nyligen även utvecklats en tredje nivå, MBTI steg […]

Effektiva metoder för ledarutveckling förblir oanvända

Av |mars 2nd, 2016|

Kompass

Ledarskapsgapet – bristen på ledarkompetens för framtida behov – har blivit ett allt verkligare problem för företagen. Behovet av effektiv ledarutveckling är därmed överhängande. Men många av de bästa verktygen för ledarutveckling används inte – eftersom man inte […]

Ledarskapsgapet – en allt mer verklig utmaning

Av |februari 29th, 2016|

Skärmavbild 2014-04-09 kl. 09.48.11

I en tid av global konkurrens och stora strategiska utmaningar har organisationer allt svårare att fylla sina ledarpositioner med personer med rätt kompetens. I dag inleder vi en serie om det så kallade ledarskapsgapet, och hur organisationer […]

Veckans tips för bättre beslut: Välj rätt konsensusnivå

Av |februari 26th, 2016|

Skärmavbild 2014-06-09 kl. 12.38.04

Konsensus ses ofta som något självklart eftersträvansvärt – särskilt i Sverige. Men enligt ny forskning är det inte alltid lyckat för företags beslut att sträva efter total enhällighet. Veckans tips för bättre beslut handlar om […]

Rättvisa chefer avgörande för medarbetarnas motivation

Av |februari 24th, 2016|

Skärmavbild 2014-03-03 kl. 11.36.39

Hur rättvis du uppfattar din närmaste chef vara har stor betydelse för hur motiverad du är på arbetet, visar en ny studie. Allra starkast blir effekten för de medarbetare som upplever en stor diskrepans mellan […]

Både bra och dåligt ledarskap sipprar ner

Av |februari 22nd, 2016|

Skärmavbild 2014-08-27 kl. 10.57.38

Om du är engagerad och presterar på jobbet har du troligen en chef som är likadan – och din chef har troligen i sin tur en chef som är likadan. En ny spännande studie ger […]

Veckans tips för bättre beslut: Ta ett mål i taget

Av |februari 19th, 2016|

Pilbild

En av utmaningarna med komplext beslutsfattande är att det oftast finns flera olika mål och syften som ska uppfyllas. Men att försöka utvärdera dem alla samtidigt blir för komplext. Veckans tips för bättre beslut är att utvärdera alternativen i relation till […]

Hur mäter man engagemang?

Av |februari 17th, 2016|

Skärmavbild 2014-02-19 kl. 11.04.16

Företag som vill nå långsiktig framgång behöver mer än någonsin fokusera på medarbetarnas engagemang - den nya hårdvalutan när det gäller att driva resultat. Men både för att kartlägga nuläget och utvärdera insatser för att öka engagemanget […]

Så ökar du medarbetarnas engagemang

Av |februari 15th, 2016|

Skärmavbild 2015-03-15 kl. 21.23.38

Medarbetarnas engagemang håller på att bli den nya avgörande konkurrensfördelen för organisationer. När de anställda går in med själ och hjärta i sitt arbete skapas svårslagna resultat. Men hur höjer man medarbetarnas engagemangsnivå? Vi har […]